Spiritueel Licht Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Spiritueel Licht Forum

Jezelf kunnen zijn en uitwisselen over spiritualiteit, ascensie, kristallen, persoonlijke ontwikkeling. In Licht en Liefde
 
HomeHome  SearchSearch  RegisterRegister  Log in  

 

 Lemurië, Shekinah, overgang naar Atlantis

Go down 
AuthorMessage
Kristalletje
Admin
Admin
Kristalletje

Posts : 2357
Join date : 2016-08-28
Age : 54
Location : Zeeuwse Kust

Lemurië, Shekinah, overgang naar Atlantis Empty
PostSubject: Lemurië, Shekinah, overgang naar Atlantis   Lemurië, Shekinah, overgang naar Atlantis EmptyWed Aug 31, 2016 11:44 am

Hier wat info van een fijne site. Link onderaan als je er meer wilt lezen. Je vindt er veel mooie info, ook over sterrenbewustzijn, Vrouwenlijke drie-eenheid (Shekinah) enz.

Lemurië
De tijd van Lemurië duidt een ontwikkelingsfase van de mensheid aan. Deze tijd was zo’n 52.000- 12.000 jaar voor Christus en in die tijd ontwikkelde het menselijk lichaam zich van een etherisch, soepel en plastisch lichaam naar een fysiek verdicht lichaam (Steiner). In het begin van Lemurie was de mens nog tot zelfbevruchting in staat en halverwege die periode ontstond de splitsing van geslachten (in de bijbel wordt hiernaar terugverwezen in het Genesis verhaal). Het denkvermogen is in de Atlantische tijd (periode na Lemurië) ontwikkeld. De Lemuriaanse mens had een intense verbinding met de natuur en alle levende wezens om hem heen. Zijn verbinding ging zo ver dat hij met zijn zielekracht de levenskracht van planten en dieren begreep. ‘Hij zag aan de boomstam hoeveel deze kon dragen, hij zag aan de bouwsteen waar deze door zijn gewicht van pas kwam en waar niet. Zo bouwde de Lemuriër zonder ingenieurskunst vanuit zijn met een soort instinctmatige zekerheid werkende voorstellingskracht.’ (Steiner, pg.51).

Deze mens gebruikte zijn wilskracht om invloed te hebben over dieren en planten. Maar deze wilskracht werd getraind in tempels, als inwijdingsweg in de kennis van natuurwetten en het hanteren daarvan. Hiermee leverde de mens een bijdrage aan het scheppingsproces.

De mensen in deze tijd wisten welk voedsel goed voor hun was en welk voedsel niet en hoeveel zij nodig hadden. Door een soort helderziende voorstellingskracht kregen zij hierin direct inzicht.

Veel van deze kwaliteiten noemen wij nu vrouwelijke kwaliteiten, omdat zij gaan over inleving, aanvoelen, intuïtief weten, directe wijsheid en afstemmen op het geheel, als een vanzelfsprekende liefdevolle kracht. De Lemuriaanse mens was sterk verbonden met de wereld van hoger ontwikkelde wezens die wij in hun termen ‘goden’ zouden noemen. In de huidige tijd zouden we dit benoemen als lichtwezens uit een hogere dimensie en verschillende hiërarchieën van engelen. Deze laatsten hebben de ontwikkeling van de menselijke soort begeleid, en aangestuurd en mee vormgegeven.

In de Lemuriaanse tijd was de mens afgestemd op het geheel, er was geen onderscheiden eigenheid of eigen kleur, men volgde de natuurwetten en het geheel. Men ontving de fijnstoffelijke informatie van de buitenwereld in zijn binnenwereld. Met name de vrouwen ontwikkelden zich aan het eind van Lemurië op dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan de Pythia, het orakel van Delphi. Zij vertegenwoordigde de stemmen van de Griekse goden.

In Atlantis heeft het rationele denken een aanvang genomen en hebben zich wat wij noemen de mannelijke kwaliteiten ontwikkeld: analyseren, denken, rationaliseren, waarnemingen baseren op feiten in plaats van intuïtie, feiten onderzoeken enz. De buitenwereld wordt waargenomen en verklaard door het denken. Hierdoor is tevens het individuele denken ontwikkeld. De mens is zich gaan ervaren als onderscheiden en afgescheiden van zijn omgeving. Deze ontwikkeling was een noodzakelijke stap in de ontwikkeling van de mensheid.

Nu het individuele denken zich heeft gevormd en een mens zich kan onderscheiden van anderen door een toegenomen “Ik” bewustzijn (is niet hetzelfde als het ego), kan de mens weer een volgende stap in zijn ontwikkeling maken. Het integreren van de kwaliteiten van Lemurië in zijn huidige bewustzijn in deze tijd. Dat wil zeggen dat helderziendheid en het werken met de levenskracht weer toenemen. De serie Pathara-Ma ondersteunt deze ontwikkeling. De huidige mens ontwikkelt een grote liefde voor het water, bergen, bloemen, stenen, dieren, voor fijnstoffelijke wezens als elfen, kabouters en voor de resonantie van natuurlijk (biologisch) voedsel. Onze kinderen gaan ons hierin voor met voelen wat dieren voelen of met het ervaren van pijn ervaren die andere mensen ervaren. Bij Pathara-Ma 8 worden zelfs de systemen die deze gevoeligheid kunnen onderdrukken in het menselijk systeem, gedeactiveerd.

De overgang naar Atlantis
De overgang van het Lemurië naar Atlantis werd gekenmerkt door de overgang van de vrouwelijke naar de mannelijke energie. In de ontwikkeling van het mens-zijn moest het denken ontwikkeld worden (Steiner) en de mannelijke energie.

Om deze energie op aarde te brengen werd de Marsiaanse energie uitgenodigd. Dit is een pure mannelijke energie van de wezens van Mars. De Marsianen kwamen binnen en met hen de Joden die afkomstig waren uit een andere kosmologie (zie ook Melchizedek). De Joden (het oorspronkelijke ras waar het huidige Joodse volk een (verre) afstamming van is) waren niet uitgenodigd en zijn daarmee voorbijgegaan aan de kosmische wet. Een deel van de Joden beantwoordde wel aan de kwaliteit van de mannelijke energie, maar tegelijkertijd is er de energie binnen gekomen van dualiteit: het kwalificeren van de ene kwaliteit (het mannelijke) boven het andere (het vrouwelijke). De dualiteit werd niet herkend in Lemurië omdat eenheid de grondtoon was.

De kwaliteit van de Marsianen was helderheid en strijdkracht. De kwaliteit van de Joden is de ontwikkeling van het denken, het praktische denken over aardse materie en het doorgronden van de materie.

De Joden werkten samen met de Annunaki, ook al lang voordat ze naar de aarde kwamen. De Annunaki wilde de mensen inzetten voor het delven van goud om de overleving van hun eigen planeet Mardoek (of in het Soemerisch: Nibiru) veilig te stellen. Door de Joodse energie is de mannelijke energie vervormd geraakt en verwikkeld geraakt met geld. Zodra de Joden binnen de planetaire sfeer van de aarde waren, hebben ze de poort naar andere dimensies gesloten (zie Pathara-Ma 10 voor een doorwerking binnen het fysieke lichaam). De Joden (als driedimensionale gestaltes) waren vanuit een afspraak met de Annunaki (vierdimensionale gestaltes en als zodanig op aarde niet zichtbaar) uit op alleenheerschappij en het overheersen van de aarde door middel van het goud of geld. Daarmee heeft geld een heel eigen identiteit gekregen en is bepalend geworden voor de door mannen gevormde machtstructuur op aarde.

Omdat deze energie niet beantwoordde aan de oorspronkelijke mannelijke energie van Lemurië, heeft de oorspronkelijke mannelijke mal (blauwdruk) van het fijnstoffelijke fysieke lichaam, welke is gevormd in Lemurië, zich teruggetrokken.

De wijze vrouwen uit Lemurië hadden de overgang naar de mannelijke energie moeten begeleiden.

Maar dit is hen niet toegestaan en zij hebben hun energie teruggetrokken naar de parallelle aarde. Veel vrouwen hadden in die tijd de rol van beschermer van het menselijke ras. Heel veel vrouwen zijn in die tijd omgebracht. Veel van deze zielen zijn in deze tijd opnieuw geïncarneerd omdat de lichtfrequentie die zij toen vertegenwoordigden, nu weer op aarde is. In hun tussentijdse incarnaties was deze lichtfrequentie niet mogelijk.

De vrouwelijke energie is niet van de aarde verdwenen (zie ‘Shekinah, de drie-eenheid van het vrouwelijke’).

Shekinah de drie-eenheid van het vrouwelijke
In de tijd van Lemurië was de mens nog verbonden met zijn oorsprong, met zijn ware aard.

In de eerste periode van Lemurië was de mens zelfbevruchtend en was er geen splitsing in mannelijke en vrouwelijk. Toch noemen we deze energie in eerste instantie vrouwelijk omdat het voortbrengen van nageslacht een vrouwelijke kwaliteit is. In de hele periode van Lemurië (zie Steiner) is deze vrouwelijke soevereiniteit in stand gebleven, ook na de splitsing van geslachten.

De mens heeft mee gecreëerd vanuit zijn bewustzijn. Het creëren was dus een goddelijk menselijk stuk. Wij hebben geschapen maar hebben dit creatieve stuk vervolgens buiten ons gezet, terwijl het in ons zit. Die oorspronkelijke creatiekracht is nog zichtbaar in de baarmoeder.

De vrouwelijke soevereiniteit is bewust opgeheven om de mannelijke energie de ruimte te geven (zie ‘De overgang naar Atlantis’).

Deze vrouwelijke soevereiniteit laat zich zien in de vorm van de vrouwelijke drie-eenheid: de Moeder, de Vrouw en de Geliefde. Dit is de Shekinah energie. Deze energie kunnen we ook de vrouwelijke Christuskracht noemen. De moeder staat voor de Godinnen energie van Moeder Aarde en voor het aardse. De vrouw staat voor de vrouwelijke, ontvangende, alomvattende kwaliteit en de geliefde staat voor de liefdesenergie. Bij de mannelijke energie is de drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. De vader is de kosmische, hemelse vader, de zoon is de mens die de kosmische energie op aarde brengt en de heilige geest is het inblazende, inspirerende, bewustmakende principe. De moeder en de vader, de zoon en het vrouwelijke, de geliefde en de heilige geest zijn complementair aanvullend aan elkaar.

Maria Magdalena was een vertegenwoordigster van de vrouwelijk Christuskracht in haar Zijn, zoals Jeshua Ben Joseph een vertegenwoordiger was van de mannelijke Christuskracht in zijn Zijn.

Vanuit de Shekinah energie is de serie Pathara-Ma gemanifesteerd en Hetty** neemt dat waar als de drie vrouwen die zich steeds laten zien. Deze energie is één energie en tegelijkertijd vertegenwoordigen de drie vrouwen samen een energie waar ze vandaan komen. Zij komen vanuit het sterrenbewustzijn voorbij de ster Sirius. Dus er zijn bepaalde lichtmeesters (lichtmeesteressen in dit geval) die deze energie vertegenwoordigen en die bij het manifesteren van de Pathara-Ma met mij samenwerken om de vrouwelijke energie te herstellen. De drie vrouwen staan voor het herstellen van de vrouwelijke soevereiniteit op aarde. Het is belangrijk dat deze energie weer geïntegreerd wordt in het fysieke, vrouwelijke lichaam en dat vrouwen niet langer bepaalde stukken in zichzelf afwijzen. De moeder, de vrouw en de geliefde moet weer één zijn in ons systeem. Dan is het Goddelijke vrouwelijke aspect weer terug in het vrouwelijke lichaam.

De vrouwelijke kwaliteit is nooit weg geweest van de aarde, vergelijkbaar met de mal van de mannelijke energie, die zich na Lemurië teruggetrokken heeft. Op dit gebied zijn de wachters (zie Pathara-Ma 10) wel actief gebleven waardoor de vrouwelijke energie zuiver is gebleven en ook niet vertroebeld of verzegeld is geraakt. Er zijn wezens verbonden met dit systeem die ervoor gezorgd hebben dat het zuiver is gebleven. Op aarde zijn er heel lang vrouwencultussen geweest die deze energie hebben doorgegeven.

De vrouwelijke energie grijpt terug op Lemurië, tegelijkertijd is deze energie geëvolueerd, omdat de mens nu een heel andere mens is dan de mens in Lemurië.

Waarom ga ik zo lang door op deze vrouwenenergie terwijl de Pathara-Ma allereerst over het activeren van de mannelijke energie gaat?

Als we de oorspronkelijke mannelijke energie in onszelf herstellen, zal de vrouwelijke energie weer herkend worden. Niet andersom. Dus de Shekinah energie of de Maria Magdalena energie zal weer gezien worden, als de mannelijke energie zich heeft hersteld. Vervolgens activeren deze energieën elkaar.

De vrouwelijke energie ontvouwt zich in een punt boven de navel waar we kosmische gaan opnemen. Deze energie is heel zacht en vrouwelijk, zingt als het ware, is heel licht en is verbonden met de dolfijnen en de walvissen.

Dit punt boven de navel vormt ook de kiem voor de integratie van het sterrenbewustzijn en de persoonlijkheid. Het opent enorme kennisgebieden vanuit de Akasha. Hetty ziet bij het waarnemen van de Akasha letterlijk een open deel van de bibliotheek en een deel van de bibliotheek met een voorhang en die voorhang wordt opengetrokken. Het wegtrekken van de voorhang heeft betrekking op het vrijkomen van vrouwelijke informatie. De vrouwelijke informatie heeft betrekking op genezingsvoorwaarden van het fysieke lichaam en genezing van de aarde.

Deze informatie richt de helende intentie van het denken.

Bron en meer lezen: KLIK HIER
Back to top Go down
http://vreugdevolvrouw.wordpress.com
Kristalletje
Admin
Admin
Kristalletje

Posts : 2357
Join date : 2016-08-28
Age : 54
Location : Zeeuwse Kust

Lemurië, Shekinah, overgang naar Atlantis Empty
PostSubject: Re: Lemurië, Shekinah, overgang naar Atlantis   Lemurië, Shekinah, overgang naar Atlantis EmptyWed Aug 31, 2016 11:45 am

Vlinder3 wrote:
Dankje Kristalletje Hartjes Hartjes


Grace wrote:
Heeeeel mooi. Maar nog wel een beetje ver van mn bed show!


Ja, staan diepgaande dingen in, he. Maar weet je, er blijven nu gewoon dingen van hangen (vaak ook op een min of meer onbewust niveau) waar je nu wat aan hebt. En later kom je vanzelf de andere dingen weer tegen, als je daar aan toe bent.
En vaak heb je ook dat je dingen wel kunt bevatten, snapt en aanvoelt hoe het zit, maar zelf toch nog niet echt helemaal ermee aan de slag kunt.
Maar da's ook prima. We hoeven toch niet allemaal kolossale kosmische mediums en channels te worden Gniffel
Back to top Go down
http://vreugdevolvrouw.wordpress.com
Kristalletje
Admin
Admin
Kristalletje

Posts : 2357
Join date : 2016-08-28
Age : 54
Location : Zeeuwse Kust

Lemurië, Shekinah, overgang naar Atlantis Empty
PostSubject: Re: Lemurië, Shekinah, overgang naar Atlantis   Lemurië, Shekinah, overgang naar Atlantis EmptyWed Aug 31, 2016 11:46 am

VAN GRACE

Kristalletje wrote:
Soms mis ik die overige 90%, extra geheugenopslag (RFL)

Ik ook, kan ik wel gebruiken (GNF)
Back to top Go down
http://vreugdevolvrouw.wordpress.com
Kristalletje
Admin
Admin
Kristalletje

Posts : 2357
Join date : 2016-08-28
Age : 54
Location : Zeeuwse Kust

Lemurië, Shekinah, overgang naar Atlantis Empty
PostSubject: Re: Lemurië, Shekinah, overgang naar Atlantis   Lemurië, Shekinah, overgang naar Atlantis EmptyWed Aug 31, 2016 11:46 am

VAN VLINDER

Grace wrote:
Kristalletje wrote:
Soms mis ik die overige 90%, extra geheugenopslag (RFL)

Ik ook, kan ik wel gebruiken (GNF)

Haha ja hier ook een vrijwilliger (GNF)
Back to top Go down
http://vreugdevolvrouw.wordpress.com
Kristalletje
Admin
Admin
Kristalletje

Posts : 2357
Join date : 2016-08-28
Age : 54
Location : Zeeuwse Kust

Lemurië, Shekinah, overgang naar Atlantis Empty
PostSubject: Re: Lemurië, Shekinah, overgang naar Atlantis   Lemurië, Shekinah, overgang naar Atlantis EmptyWed Aug 31, 2016 11:46 am

Gewoon_Gerard wrote:
Wat een mooi stuk, dank je wel!
Back to top Go down
http://vreugdevolvrouw.wordpress.com
Sponsored content
Lemurië, Shekinah, overgang naar Atlantis Empty
PostSubject: Re: Lemurië, Shekinah, overgang naar Atlantis   Lemurië, Shekinah, overgang naar Atlantis Empty

Back to top Go down
 
Lemurië, Shekinah, overgang naar Atlantis
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Spiritueel Licht Forum :: Spiritueel Forum :: Volkeren & Cultuur-
Jump to: