Spiritueel Licht Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Spiritueel Licht Forum

Jezelf kunnen zijn en uitwisselen over spiritualiteit, ascensie, kristallen, persoonlijke ontwikkeling. In Licht en Liefde
 
HomeHome  SearchSearch  RegisterRegister  Log in  

 

 Astrologie en Karma

Go down 
AuthorMessage
Guest
GuestAstrologie en Karma Empty
PostSubject: Astrologie en Karma   Astrologie en Karma EmptyMon Jan 02, 2017 9:24 pm

Het Karma

Karma betekent de lasten die we meedragen uit vorige levens. Letterlijk betekent het: "de daad die we moeten verrischten om dit leven recht te ztten." De meeste personen die op aarde leven, hebben al honderden reïncarnaties achter de rug. Dit zorgt ervoor dat er al heel wat mogelijkheden waren om te ontsporen, om fouten te maken en om negativiteit te verzamelen. Deze mensen zullen stappen moeten zetten om de fouten recht te zetten. Het karma stelt alle daden, gevoelens, woorden en gedachten voor die persoon verzameld heeft in vorige levens. Hieraan moet iets gedaan worden in het huidig leven. Het is daarom begrijpelijk dat we sommige obstakels moeten overwinnen met de persoon die we nu zijn. Het is natuurlijk niet mogelijk om in een leven alle vergissingen recht te zetten. Hiervoor zijn er veelal vele levens voor nodig. We kunnen twee types van karma onderscheiden: het oude karma (reserve), hetgeen meegedragen wordt uit vorige levens, en ten tweede: het karma dat je creëert in dit leven. Het is een wet in de fysica die stelt: op actie volgt reactie. Op elke actie die we in dit leven of voorbije levens doen of gedaan hebben, volgt een reactie. Het oude gezegde dat zegt dat we oogsten wat we gezaaid hebben, komt steeds opnieuw uit. We zullen dezelfde acties aantrekken, zoals we die zelf begaan hebben in vorige levens. Mensen hebben het woord "toeval" uitgevonden, want sommige gebeurtenissen of een opeenvolging ervan kunnen op het eerste zicht niet verklaard worden. Waarom gebeurt dit of dat nu net opnieuw met jou? We kunnen het toeval noemen, maar deze toeval heeft een oorsprong: je karma.

De harde les van Saturnus

De planeet Saturnus wordt door ingewijden de 'heer van het karma' genoemd, waardoor deze een slechte reputatie gekregen heeft. Saturnus brengt remingen, frustraties en verlies met zich mee. De ouden noemden de planeet de 'grote malefiek' (slechtdoener) en wordt door de beginnende astrologen dan ook als een grote kwaaddoener beschouwd. Naargelang de stand van Saturnus in je horoscoop zal je met bepaalde types ervaringen te maken krijgen in dit leven. Waar Saturnus in je horoscoop staat, kun je opzoeken onderaan. De originele betekenis van Saturnus is de verantwoordelijkheid. We zijn voor alles verantwoordelijk, onze gevoelens, onze gedachten, onze daden. Alles wat we doen heeft een effect dat we later terug krijgen. Door de zware taak op te nemen die het leven is, kan je werken aan een beter karma. Saturnus stelt die lastige karmische les voor in je horoscoop. We knnen deze planeet zien als louter negatief, maar ze legt ons zware lasten op om onszelf uiteindelijk te bevrijden, om ons wijzer en verstandiger te maken. De positie in het teken bepaalt tot welke type karma we behoren en welke de grootste lessen zullen zijn in dit leven. De positie in het huis bepaalt op welke gebieden dit zal gebeuren. Door de aspecten, en dan vooral de vierkanten, conjucties en de opposities, krijgen we meer informatie over de wijze waarop deze les zal geleerd worden. Satunus zal ons ervaringen voorgeschotelen die uitwendig kunnen zijn, zoals frustratie, remming, verlies: maar ook uitwendig: een bokkering op een bebaalt niveau.

Wat moet je leren in dit leven?

Hieronder vind je de verschillende leerprocessen die mensen moeten doormaken in een leven. Je leest de stand van Saturnus af en hieronder vind je dan het gepaste leerproces. Zoek je geboortedatum en vindt waar Saturnus bij jou stond bij geboorte.

Saturnus in Ram

Als je geboren bent tussen:

26 april 1937 en 18 oktober 1937
15 januari 1938 en 6 juli 1939
23 september 1939 en 20 maart 1940
4 maart 1967 en 29 april 1969
8 april 1996 en 10 juni 1998
26 oktober 1998 en 28 februari 1999

Wat kom je altijd tegen?

Remmingen in je uiting en kracht.
Frustratie omdat je je niet kan bewijzen.
Je niet gewaardeerd voelen in je werkomgeving.
Je werk is routineus en saai.
Niet het werk krijgen dat je zou wensen.
Gebrek en macht en energie en de mogelijkheid om je door te zetten.
Geremd worden in je enthousiasme en ondernemingszin.
Geblokkeerd worden in de uiting van je persoonlijkheid.
Geen uiting kunnen geven aan spontane gevoeken.

Een karma van agressie

Beperkingen van actie en agressie. In vorige levens moest je alleen rekening houden met jezelf en je kon jezelf doorzetten zonder remmingen. Brutaliteiten en agressie waren hier het gevolg van. Misschien vocht je in vorige leven je agressie beperken. Het zal noodzakelijk zijn om je energie te beperken en om heel bewust je daden te stellen. Je zal vaak geremd voelen naar de buitenwereld toe, misschien kan je niet het werk doen dat je wil of je kan je niet uiten omdat er voortdurend belemmeringen op je gelegd worden. Voor dit leven heeft dit als consequentie dat je je minder vrij zal voelen. Ook op fysiek vlak kan je remmingen ervaren, zoals met spieren.

Saturnus in Stier

Als je geboren bent tussen:

7 juli 1939 en 22 september 1939
21 maart 1940 en 8 mei 1942
30 april 1969 en 18 juni 1971
11 januarie 1972 en 21 februari 1972
11 juni 1998 en 25 oktober 1998
11 maart 1999 en 9 augustus 2000
18 oktober 2000 en 20 april 2001

Wat kom je altijd tegen?

Vasthouden aan oude ideeën en zienswijzen.
Angst voor de finaciele veiligheid, voortdurend het gevoel hebben geld te kort te komen.
Moeilijke opgang op financieel vlak, traag en langzaam resultaat boeken.
Geen geluk kennen met geld.
De mogelijkheid niet krijgen om je talenten te gebruiken en te laten waarderen.
Enkel over regelmatige, maar beperkte inkomsten kunnen beschikken.
Het gevoel krijgen niet genoeg aan je trekken te komen op emotioneel en seksueel vlak.

Een karma van giergigheid

In vorige levens was je voortdurend bezig met je persoonlijke zekerheid. Je bent dan ook erg inhalig geweest door alles voor jezelf te houden en heel weinig aan anderen te gevn. Bovendien had je bepaalde vooroordelen over mensen. Je veroordeelde anderen vanuit je traditionele optiek. Deze zaken zullen in het huidig leven rechtgezet moeten worden. Vaak zal je kampen met je financiële zekerheid. Je zal steeds het gevoel hebben dat je niet genoeg hebt. Je zal moeten leren dat materiële zaken er ijn om te delen met anderen. Bovendien zal je soepelheid moeten betrachten, want je vaststaande waarden zullen meermaals overhoop gehaald worden. Indie je deze soepelheid niet leert, dan kan je fysieke beperkingen krijgen: saturnus = beenderstelsel. Stijve nek en last in de nek en keelstreek.

Saturnus in Tweelingen

Als je geboren bent tussen:

9 mei 1942 en 29 juni 1944
19 juni 1971 en 10 januari 1972
22 februari 1972 en 1 augustus 1973
8 januari 1974 en 18 april 1974
10 augustus 2000 en 17 oktober 2000
21 april 2001 en 3 juni 2003

Wat kom je altijd tegen?

Geremd worden in je communicatie mogelijkheden en beweging.
Je wordt niet begrepen.
Geremd worde in de studie.
De studie wordt onder deze stand vaak afgebroken, wat men zich lang zal beklagen.
Geremd geweest zijn in de jeugd.
Moeilijke relatie met buren, omgeving, broers en zussen.

Een karma van kennis

Tweelingen is het teken dat veel praat. In vorige levens heb je dan ook teveel gepraat, ook over anderen. Je hebt lichtvaardig gebruik gemaakt van woorden en gedachten. Dit heeft anderen geschaad. In het huidige leven word je als het ware met de kleefband op de mond geboren. Je zal je minder makkelijk kunnen uiten. Bepaalde mogelijkheden van ontwikkeling, zoals studie, worden afgeremd. Je kan hierdoor levenslang gefrustreerd volen. In dit leven zal je weinig misbruik kunnen maken van je kennis, zoals je in vorige levens wel eens gedaan hebt. Saturnus staat ook voor broers en zussen. Met Saturnus in Tweelingen heb je een plicht tegenover hen. Je moet misschien een broer of zus helpen in nood of is de verstandhouding niet zo goed.

Saturnus in Kreeft

Als je geboren bent tussen:

30 juni 1944 en 2 augustus 1946
2 augustus 1972 en 7 januari 1974
19 april 1974 en 17 september 1975
15 januari 1975 en 5 juni 1976

Wat kom je altijd tegen?

Zich niet geborgen voelen, zich alleen voelen.
In de jeugd al een gevoel van eenzaamheid en ernst ervaren.
Het gevoel hebben nooit genesteld te zijn.
Ervaringen die in de prille tijd beleefd zijn, maar levenslang doorwerken en de gevoelens blokkeren.
Het gevoel krijgen geen huiselijke familiale en emotionele band te hebben.
Eenzaam zijn of alleen vallen.
In de jeugd één van de ouders moeten missen.

Een karma van gehechtheid

Je hebt in je vorige levens sterk gehecht aan je omgeving en soms zelf in je macht gehouden. Je klamte je vast aan de familie en de thuis. Het is mogelijk dat je in vorige levens een strenge ouder was of een familieoverste die iedereen naar zijn pijpen liet dansen,. In het huidige leven zal je leren jezelf los te maken van anderen. Je hebt misschien een eenzame jeugd ervaren, waarin er weinig plaats was voor geborgenheid. In het vorige leven werd je sterk beïnvloed door je emoties. Nu leer je concreter zijn en moet je je fantasie beperken. Je voelt je wel eens alleen en je zal plichten moeten aanvaarden, maar de steun en geborgenheid blijft uit.

Saturnus in Leeuw

Als je geboren bent tussen:

3 augustus 1946 en 19 september 1948
4 april 1949 en 29 mei 1949
18 september 1975 en 14 januari 1976
6 juni 1976 en 16 november 1977
6 januari 1978 en 26 juli 1978

Wat kom je altijd tegen?

Afstand doen van een grote liefde die je levenslang mist.
Afstand doen van kinderen, weinig contact hebben met kinderen.
Moeilijk kunnen geven en dus ook ontvangen.
Grote trots en innerlijke eenzaamheid.
Moeilijk liefde kunnen geven, relaties worden vroegtijdig afgebroken.
De carrière in het begin van het leven kent tegenwerking of een terugval.

Een karma van egoïsme

Je hebt in je vorige levens beter gevoeld dan anderen. Je stelde je boven alles en iedereen, waardoor je tiranniek overkwam. Je hebt geproffiteerd, ook van liefdes en relaties. In dit leven zal je bemerken dat contacten en liefdes moeilijk zijn en dat ze eerder laat komen. Je innerlijke trots is nog steeds aanwezig en je zal in de loop van deze karma kunnen bemerken dat je vaak gekwetst wordt. Het zal niet mogelijk zijn om alles te verkrijgen en soms zal je je voor bepaalde situaties zelfs moeten schamen. Het afstaan van een grote liefde kan voorkomen en heeft als doel om de liefde meer te waarderen. Relaties met kinderen zijn vaak bemoeilijkt omdat deze op een afstand komen te staan of kinderen krijgen eenvoudig niet kan. Je zal de plichten en verantwoordelijkheden moeten dragen tegenover geliefden en kinderen, zonder dat dit je zelfgenoegzaamheid versterkt.

Saturnus in Maagd

Als je geboren bent tussen:

13 augustus 1919 en 7 oktober 1921
20 september 1948 en 3 april 1949
30 mei 1949 en 20 november 1950
8 maart 1951 en 13 augustus 1951
17 november 1977 en 5 januari 1978
27 juli 1978 en 21 september 1980

Wat kom je altijd tegen?

Overmatige noodzaak een orde, hygiëne en contole.
Neiging tot vitten en piekeren, waardoor contacten met anderen vaak bemoeilijkt worden.
Noodzaak om met de gezondheid bezig te zijn: zwakke conditie, mindere spijsvertering.
Men kan met deze stand de slaaf worden van zijn werk.
Het dienen van anderen vervalt tot slavernij.
Bang en te voorzichtig.

Een karma van kritiek.

In vorige levens was je heel georganiseerd en wou je alles op orde hebben. Je hebt heel koel en doordacht geleefd. Dit vertaalt zich nu in een overmatige strengheid. Je bent kritisch, afwerend en weinig geneigd tot contact. Je zoekt de perfectie in het leven, maar je zal vaak met de onvolkomenheden ervan te maken krijgen. Er kunnen problemen zijn met je lichaam of met je gezondheid. Door dit vitten op details raak je angstig en gespannen. Je hebt in je vorige levens zo sterk geconcentreerd op kleine taken dat je nu vaak opgesloten geraakt om lastige, routineuze werkjes te doen die heel veel nauwkeurigheid vereisen. Op den duur krijg je hier genoeg van, maar toch krijg je steeds opnieuw hetzelfde soort werk. Je voelt je een gevangene. Het is noodzakelijk om je hart te openen voor anderen, hoewel deze onvolmaakt zijn in je ogen.

Saturnus in Weegschaal

Als je geboren bent tussen:

8 oktober 1921 en 20 december 1923
7 april 1924 en 13 september 1924
21 november 1950 en 7 maart 1951
14 augustus 1951 en 22 oktober 1953
22 september 1980 en 29 november 1982
7 mei 1983 en 24 augustus 1983

Wat kom je altijd tegen?

Grote plicht in de relatie.
Karmische ontmoetingen in de loop van het leven.
Men voelt zich voortdurend verplicht om toegevingen te doen naar anderen toe, waard. de persoon zich leert weg te cijferen.
Men wordt geremd in de genotsmomenten.
Relatie is karmisch en vaak onderdrukkend.

Een karma van relatie

In vorige levens heb je zwaar gewogen op andere mensen. Je stuurde het leven aan van diegenen uit je omgeving. Ook in dit leven ben je erg begaan met het lot van anderen en hou je je aan verantwoordelijkheden. Je zal dan ook plichten willen dragen voor anderen, maar dit heeft vaak tot gevolg dat deze personen zich aan jou moeten binden zodat ze hun persoonlijke vrijheid verliezen en hun oriëntatie kwijtraken. In dit leven zal je dan ook je greep op anderen moeten lossen, want je hebt hier meestal egoïstische bedoelingen mee. Je hebt als taak gekozen om soepelder te worden in je overeenkomsten en om mensen vrijer te laten. Je kan wel eens ontgoocheld raken in mansen nadat je ze goed geholpen hebt. Dit zal levenswijsheid voor je brengen. Desillusies komen voor op contact- en relatievlak.

Saturnus in Schorpioen

Als je geboren bent tussen:

21 december 1923 en 6 april 1924
14 september 1924 en 2 december 1926
23 oktober 1953 en 12 januarie 1956
15 mei 1956 en 10 oktober 1956
30 noveber 1982 en 6 mei 1983
25 augustus 1983 en 17 november 1985

Wat kom je altijd tegen?

Er komen belangrijke omwentelingen voor in het leven, wat voor onzekerheid zorgt.
Het gevoel krijgen financieel tekort te komen.
Erfenissen laten op zich wachten.
Blokkering van de emoties in het seksueel leven en op gevoelsvlak...

Een karma van gevoelsarmoede

In vorige levens heb je personen via de emoties naar je hand gezet. Je manipuleerde ze en kon ze angst aanjagen. Je hebt geregeerd met een ijzeren hand. Je hebt emoties uit je leven gebannen. Ook in dit leven zal je merken dat je moeilijk tot een liefdevolle en warme band met je omgeving kan komen. Vooral op liefdes- en seksueel vlak zijn er vaak remmingen en frustraties. Een te grote koelheid en strengheid voor anderen en jezelf. Je zal veel genoegens aan je laten voorbij laten gaan, maar ook van buitenaf wordt je tegengewerkt. Ook op seksueel vlak blijkt het vaak een koele bedoeling te zijn. Je zal in dit leven vaak niet kunnen terugvallen op de emotionele en financiële zekerheid van anderen.

Saturnus in Boogschutter

Als je geboren bent tussen:

16 maart 1929 zn 5 mei 1929
6 mei 1929 en 30 november 1929
13 januari 1956 en 14 mei 1956
11 oktober 1956 en 5 januari 1959
18 november 1985 en 14 februari 1988
11 juni 1988 en 2 december 1988

Wat kom je altijd tegen?

Men voelt zich geremd om zijn ideeën waar te maken.
Weinig geluk in het spel en speculatie.
Moeilijke relaties met het buitenland.
Wettelijke uitspraken zijn niet gunstig.
Huwelijk kan moeilijk zijn.
De ouderdom brengt gewrichtsklachten.

Een karma van eigenwijsheid

In vorige levens heb je geleefd met het idee dat jij de waarheid in pacht had. Misschien als priester of als hoogwaardigheidsbekleder. Je hebt die, zonder mogelijkheid tot discussie, opgelegd aan anderen. Dit geeft het beeld van een leider die zijn volgelingen de angst op het lijf jaagt en hen dwingt tot starre ideeën. Ook in de huidige incarnatie zal je deze tendens kennen. Je bekamt dan iedereen die het niet met deze ideeën eens is. Je voelt een grote behoefte aan vrijheid, want je hebt het gevoel dat anderen je willen beperken en aan banden leggen. Je zal meer soepelheid moeten leren. Indie je dit niet kan realiseren in de loop van je leven, zal je op latere leeftijd een beperking op lichamelijk vlak kunnen ervaren in je beenderstelsel of in je gewrichten. Stramheid en gebrek aan soepelheid.

Saturnus in Steenbok

Als je geboren bent tussen:

16 maart 1926 en 5 mei 1929
1 december 1929 en 24 februari 1932
14 augustus 1932 en 19 november 1932
6 januari 1959 en 3 januari 1962
15 februari 1988 en 10 juni 1988
3 december 1988 en 7 februari 1991

Wat kom je altijd tegen?

Sterke natuur die heel dwangmatig is.
Werken met een niet aflatende ambitie, maar zijn hierdoor eenzaam.
Voor ambitie zal men vaak andere zaken moeten opgeven, zoals een gevoelsleven of een relatie.
Gebrek aan medeleven en sentimiteit naar anderen toe.

Een karma van strengheid

In vorige levens was je de modelburger die op zijn naam faam stond en die zich schikte naar wat van bovenaf opgelegd werd. Een groot respect voor de wet en orde was je eigen. Vooroordelen tegenover mensen, die u minder waande dan jou, waren aanwezig. Bekrompenheid. Je was gerserveerd en droeg plichten alsof het je natuur was. Je hebt je leven heel strak georganiseerd. Je legde wetten op aan jezelf en aan anderen. Ook in dit leven ben je vaak koel, oordelend en je bent weinig soepel in de omgang want alles moet verlopen volgens afgelijnde structuren en wetten. Dit is eigenlijk tegen het leven, want dit is constant in beweging. Je zal bemerken dat je te streng bent geweest voor jezelf. Liefde en gezelligheid kunnen je moeilijk bereiken. Je blijft vaak eenzaam achter terwijl de anderen plezier maken. Je was hard voor jezelf en voor anderen. In dit leven leer je minder volmaakt te zijn.

Saturnus in Waterman

Als je geboren bent tussen:

25 februari 1932 en 13 augustus 1932
20 november 1932 en 14 februari 1935
4 januari 1962 en 24 maart 1964
18 september 1964 en 16 december 1964
8 februari 1991 en 20 mei 1993
1 juli 1993 en 28 januari 1994

Wat kom je altijd tegen?

Weinig vrienden doorheen het leven.
Geremt worden door vrienden of vriendenkringen.
Toekomstplannen krijgen vertraging.
In de loop van het leven zal men kennissen of vrienden moeten achterlaten.

Een karma van vriendschap

Je hebt plichten tegenover kennissen en vrienden. In vorige incarnaties ban je niet altijd consequent geweest en heb je gezondigd tegenover plichten en verantwoordelijkheden die je tegenover vrienden had. In dit leven wordt dan ook van je geëist dat je je toewijdt aan vrienden en kennissen. Je ervaart dat je weinig vrienden hebt, maar diegene die het wel zijn, zijn karmische ontmoetingen. Dit zijn personen waarvoor je nog iets moet rechtzetten. Je hebt je ook als taak gesteld om plannen te realiseren. Het is niet voldoende om duizenden ideeën te hebben, maar je moet ze ook waarmaken. Daarom zal je volharding leren.

Saturnus in Vissen

Als je geboren bent tussen:

15 februari 1935 en 25 april 1937
19 oktober en 14 januari 1938
25 maart 1964 en 17 september 1964
21 mei 1993 en 30 juni 1993
29 januari 1994 en 7 april 1996

Wat kom je altijd tegen?

Je werkt teruggetrokken.
Veel eenzaamheid, geïsoleerd zijn.
Zwaarmoedig en pssimistisch.
Zwakkere gezondheid.
Het karmisch moeten zorgen voor mensen met problemen.

Een karma van nonchalance

In vorige levens heb je je neergelegd bij omstandigheden, waardoor je vaak hebt geleden. Er was emotionele onzekerheid, ziekte en krachtenloosheid. Ook in dit leven zal je voorzichtig uit je schulp komen, vaak gepaard met angst en een zwakkere constitutie. Naarmate je ouder wordt, leet je je beter te stellen in het leven. Je zal er voortdurend op gewezen worden dat je je leven in eigen handen kan nemen en day je het niet altijd moet overleveren aan vertwijfeling. Er wordt structuur van je geëist. Vluchten in ziekte of verslaving is nefast. De beste kanalisatie die je kan verwezelijken is het helpen van mensen die in nood zitten of die leiden. Je leert in dit leven je verantwoordelijkheden te dragen en je zwakten te overwinnen. Zowel voor je lichaam als voor je materiële omgeving zal je zorg moeten dragen. Nonchalance en slordigheid afleren.

@ Patricia.Poppe
Back to top Go down
Guest
GuestAstrologie en Karma Empty
PostSubject: Re: Astrologie en Karma   Astrologie en Karma EmptyMon Jan 02, 2017 9:37 pm

Hier herken ik mezelf dat niet zo extreem in als hier beschreven wordt , ik herken het wel, maar niet over the top zoals hier omschreven.

Maar je moet er toch altijd met je eigen oog naar kijken denk ik en het invullen volgens je eigen maatstaven.
Back to top Go down
SparklingPurple
Ere Lid
Ere Lid
SparklingPurple

Posts : 661
Join date : 2016-08-30

Astrologie en Karma Empty
PostSubject: Re: Astrologie en Karma   Astrologie en Karma EmptyMon Jan 02, 2017 10:20 pm

Ik vind het anders verdomde kloppend... bijna pijnlijk!
Back to top Go down
Guest
GuestAstrologie en Karma Empty
PostSubject: Re: Astrologie en Karma   Astrologie en Karma EmptyMon Jan 02, 2017 11:28 pm

Zoooo, dat klopt echt best wel! Bij mij is saturnus in ram en ik loop vaak tegen de dingen aan die daarbij beschreven staan.....
Back to top Go down
Vlinder3
Admin
Admin
Vlinder3

Posts : 476
Join date : 2016-08-29
Age : 51
Location : Spanje

Astrologie en Karma Empty
PostSubject: Re: Astrologie en Karma   Astrologie en Karma EmptyTue Jan 03, 2017 8:07 am


Ik heb dezelfde als Moonshine...en inderdaad heel herkenbaar in sommige situaties. Grappig ik heb de Saturnus stemvork gekocht juist om met zijn invloed bepaalde beperkingen aan te pakken.
Back to top Go down
Helder
Trouw Lid
Trouw Lid


Posts : 118
Join date : 2016-08-29

Astrologie en Karma Empty
PostSubject: Re: Astrologie en Karma   Astrologie en Karma EmptyTue Jan 03, 2017 9:58 am

Ik zie mijn geboorte jaar er niet tussen staan; 1965. ik kijk er vast overheen?
Back to top Go down
SparklingPurple
Ere Lid
Ere Lid
SparklingPurple

Posts : 661
Join date : 2016-08-30

Astrologie en Karma Empty
PostSubject: Re: Astrologie en Karma   Astrologie en Karma EmptyTue Jan 03, 2017 10:22 am

@helder, die van jou staat in vissen. Kijk hier maar eens: CatharinaWeb
Back to top Go down
Helder
Trouw Lid
Trouw Lid


Posts : 118
Join date : 2016-08-29

Astrologie en Karma Empty
PostSubject: Re: Astrologie en Karma   Astrologie en Karma EmptyTue Jan 03, 2017 6:40 pm

@ sparkling purple' dankjewel ik heb het gelezen...en ik ben er helemaal stil van!
Back to top Go down
Sponsored content
Astrologie en Karma Empty
PostSubject: Re: Astrologie en Karma   Astrologie en Karma Empty

Back to top Go down
 
Astrologie en Karma
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Spiritueel Licht Forum :: Spiritueel Forum :: Astrologie & Numerologie & Dubbele Getallen-
Jump to: